Articles
The picture shows Miki Nakamachi performing kata during a tournament.
Kata
Spirit
Spirit
Articles
The pictures shows Andre Bertel doing a mae geri.
Style
Rika Usami & Miki Nakamachi
Women of Shotokan
Women of Shotokan
No Picture
Style
Spirit