Rika Usami & Miki Nakamachi
Women of Shotokan
Keiko