The picture shows Teruyuki Okazaki the 10th dan holder in Shotokan karate.
Karate Masters
The picture shows Mikio Yahara aka the Leopard.
Karate Masters
Karate Masters
The picture shows Masao Kagawa.
Karate Masters
Karate Masters
Karate Masters
Karate Masters
Karate Masters
Karate Masters
Karate Masters